หลักสูตรติวใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกร MCQ


"เน้นติวสอบของสภาฯ มีข้อสอบเก่าตั้งแต่ ปี 2548 - ปี 2559(ทั้งต้นปีปลายปี) เนื้อหาทบทวนความรู้ทางเภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ กฎหมายยา การวิจัยทางเภสัช สมุนไพร manu QC phar ‘chem ฝึกอบรมมีรอบ เสาร์-อาทิตย์ และรอบวันธรรมดา เรียน 16 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.15-17.30 น. ราคา : 19,000 บาท(รวมชีส) สอบไม่ผ่านเรียนครั้งถัดไปเรียนครั้งละ 9000 บาท (รวมชีสแต่ถ้าไม่เอาชีสลด1,000)"

**** ตารางเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในรอบการเรียนแต่ละครั้ง

(ตารางเรียนดูประกาศหน้า Page)


"เนื้อหาที่จะสอบ mcq สภาเภสัชครบทุกเรื่องที่หนังสือสรุปสั้นให้ไม่ได้ และยังมีข้อสอบทุกปีรวมถึงปีล่าสุด มีที่นี่ที่เดียว เชิญพิสูจน์"

หลักสูตรติวใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกร OSPE

 

เนื้อหาการเรียน : เนื้อหาการเรียน : ซ้อมทักษะ OSPE เรียน 9.15-17.30น (วันที่มีlab เลิก 18.30 น) เรียนทั้งหมดรวม5- 7 วัน โดยเรียนทฤษฎี 3 วัน เรียน lab 4 วัน พร้อมเฉลย lecture ข้อสอบ OSPE ตั้งแต่ปี2548-2559เน้นเฉลยปีล่าสุด เรียนด้านกฎหมายและเปิดหนังสือ จับผิดความคลาดเคลื่อนใบสั่งยาที่ควรทราบ ฯลฯ ซ้อมทักษะ OSPE เป็นฐานครบทุกทักษะทั้งซักประวัติ จับผิดใบสั่งยา ดูdosage form ฯลฯ พร้อมเรียน Ceutic โดยการเรียนการสอนเน้นซ้อมเป็นฐานมีอาจารย์เภสัชช่วยดูพร้อมเฉลยวิธีการทำโดยละเอียด รับประกันได้ซ้อมคลินิกอย่างน้อย 120 ฐาน (ตกวันละ 60 ฐาน) Ceutic วันละ 12 ข้อ 2 วัน 24 ข้อ ราคา เด็กใหม่-เก่า 13,000 บาท น้องๆอาจจะบอกว่าแพง แต่อยากให้คิดว่าสภาเภสัชกรรมจัดสอบ 1 รอบ 1ชั่วโมงครึ่ง-2 ชั่วโมง 2000 บาท ของที่pharmacyguru ติว 1 วันก็ 7 ชั่วโมงแล้ว 2,000 บาท ดังนั้นคุ้มจ้า

เนื้อหา

วันที่ 1-3 เรียนทฤษฎี กฎหมาย เทคนิคการทำข้อสอบ เปิดหนังสือ สอนคำนวณ เฉลยข้อสอบเก่า ดูDosage form ยา การแปลผลแลป การอ่านใบcertificate ฯลฯ

วันที่ 4 Lab clinic 1 มีสอบ 2 รอบ รอบละ 30 ข้อ พร้อมเฉลย ข้อสอบแบบสภาเภสัชกรรมยกเว้นฐาน Ceutic

วันที่ 5 Lab clinic 2 มีสอบ 2 รอบ รอบละ 30 ข้อ พร้อมเฉลย ข้อสอบแบบสภาเภสัชกรรมยกเว้นฐาน Ceutic

วันที่ 6 Lab ceutic 1 มีสอนทฤษฎีช่วงเช้า สอนพับกระดาษ ฯลฯ ช่วงบ่าย เข้า Lab เป็นฐาน มี 6 ฐานครอบคลุมข้อสอบLab Ceutic ของสภาเภสัชกรรม

วันที่ 7 Lab ceutic 2 มีสอบLab 2 รอบ ๆละ 6 ข้อ พร้อมเฉลย ช่วงที่รอสอบ มีหนังสือให้ซ้อมเปิดรอสอบ มีข้อสอบคำนวณให้ การสอบสอบเป็นฐานแบบข้อสอบแบบสภาเภสัชกรรม

***ส่วนน้องๆ ที่อ่อนคำนวณ และอ่อนเรื่อง Lab ceutic หรือ เปิดหนังสือ มีสอนเสริม ให้แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่นคอร์ส

 

-OSPE CEUTIC review สอนทวน CEUTIC LAB เรียน 9-17.00 น .
-OSPE OPEN BOOK สอนทวนเปิดหนังสืออย่างเดียว เรียน 9-17.00 น.
รายละเอียดสนใจ โทร 0863095623

 

** ตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด ผู้เรียนต้องเข้าครบทุกครั้งและครบทุกชั่วโมงที่นัดเรียน