หลักสูตรติวใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกร MCQ


"เน้นติวสอบของสภาฯ มีข้อสอบเก่าตั้งแต่ ปี 2548 - ปี 2557/1 เนื้อหาทบทวนความรู้ทางเภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ กฎหมายยา การวิจัยทางเภสัช สมุนไพร manu QC phar ‘chem ฝึกอบรมมีรอบ เสาร์-อาทิตย์ และรอบวันธรรมดา เรียน 13 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ราคา : 17,000 บาท(รวมชีส) สอบผ่านได้ส่วนลดกรณีลง OSPE ต่อ 1,000บาท สอบไม่ผ่านเรียนครั้งถัดไปเรียนครั้งละ 5000 บาท (ไม่รวมชีสแต่ให้ชีสใหม่ฟรี)"

*** ตารางเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในรอบการเรียนแต่ละครั้ง***

ตารางเรียน


วันที่ 1 พี่ชม
Law ,Clinical research/ Vitamin-mineral

วันที่ 2 พี่ชม
CVD(HT&medicine , Heart failure, MI, Angina),Antipletlet,anticoagulant/Lipid

วันที่ 3 พี่ชม
Thyroid,DM,Acute renal /ABT/สมุนไพร/DI

วันที่ 4 พี่ชม
CNS(Epilepsy,Parkinson,depression,Anxiety, insomnia,psychotic)+migraine+ยาคุมกำเนิด

วันที่ 5 พี่ชม
Cancer+skin +Vaccine+Malaria

วันที่ 6 พี่ชม
Nsaid/Rheumato(OA,OR,RA,GOUT) /GI/Parasite

วันที่ 7 พี่ชม
Heamato(Thalassemia,G6PD,Anemia,SLE) / AID/TB/Peumonia/STD/UTI

วันที่ 8 พี่ชม
URI/ENT/Asthma/COPD+Pharchem

วันที่ 9 พี่ชม
เรียน CEUTIC1

วันที่ 10 พี่ชม
เรียน Manu 1

วันที่ 11 พี่ชม
เรียน Ceutic 2

วันที่12 พี่ชม
เรียน manu2

วันที่ 13 พี่ชม
เฉลบแบบฝึกและเรียนชีสเสริม

หลักสูตรติวใบประกอบโรคศิลปะเภสัชกร OSPE

 

เนื้อหาการเรียน : ซ้อมทักษะ OSPE เรียน 9.00-17.00 น เรียนทั้งหมดรวม 6 วัน โดยเรียนทฤษฎี 1 วัน เรียนlab 4 วัน ซ้อมใหญ่ 1.5 ชม 1 วัน พร้อมเฉลย lecture ข้อสอบ OSPE ตั้งแต่ปี2548-2556เน้นเฉลยปีล่าสุด เรียนด้านกฎหมายและเปิดหนังสือ จับผิดความคลาดเคลื่อนใบสั่งยาที่ควรทราบ ฯลฯ ซ้อมทักษะ OSPE เป็นฐานครบทุกทักษะทั้งซักประวัติ จับผิดใบสั่งยา ดูdosage form ฯลฯ พร้อมเรียน Ceutic โดยการเรียนการสอนเน้นซ้อมเป็นฐานมีอาจารย์เภสัชช่วยดูพร้อมเฉลยวิธีการทำโดยละเอียด รับประกันได้ซ้อมอย่างน้อย 100 ฐาน (ตกวันละ 2 รอบรอบละ 25-30 ฐาน) และสอบซ้อมใหญ่ OSPE บรรยากาศเหมือนสภาเภสัชกรรม มี 30 ข้อพัก 5 ข้อ อาจารย์คุมสอบครบทุกฐาน(มีที่ติวที่นี่ที่เดียวที่ทำได้)ในวันซ้อมสอบใหญ่คนละ 1 รอบ 1 ชั่วโมงครึ่ง ราคา เด็กใหม่ 16,000 บาท ส่วนเด็กเก่าที่เคยเรียน MCQ และ OSPE (ไม่รวมที่เคยเรียน Practice และTurbo) 15,000 บาท *** น้องๆอาจจะบอกว่าแพง แต่อยากให้คิดว่าสภาเภสัชกรรมจัดสอบ 1 รอบ 1ชั่วโมงครึ่ง-2 ชั่วโมง 2000 บาท ของที่pharmacyguru ติว 1 วันก็ 7 ชั่วโมงแล้ว 2,000 บาท ดังนั้นคุ้มจ้า

เนื้อหา

วันที่ 1-2 เรียนทฤษฎี กฎหมาย เทคนิคการทำข้อสอบ เปิดหนังสือ สอนคำนวณ เฉลยข้อสอบเก่า ดูDosage form ยา การแปลผลแลป การอ่านใบcertificate ฯลฯ

วันที่ 3 Lab clinic 1 มีสอบ 2 รอบ รอบละ 30 ข้อ พร้อมเฉลย ข้อสอบแบบสภาเภสัชกรรมยกเว้นฐาน Ceutic

วันที่ 4 Lab clinic 2 มีสอบ 2 รอบ รอบละ 30 ข้อ พร้อมเฉลย ข้อสอบแบบสภาเภสัชกรรมยกเว้นฐาน Ceutic

วันที่ 5 Lab clinic 2 มีสอบ 2 รอบ รอบละ 30 ข้อ พร้อมเฉลย ข้อสอบแบบสภาเภสัชกรรมยกเว้นฐาน Ceutic

วันที่ 6 Lab ceutic 1 มีสอนทฤษฎีช่วงเช้า สอนพับกระดาษ ฯลฯ ช่วงบ่าย เข้า Lab เป็นฐาน มี 6 ฐานครอบคลุมข้อสอบLab Ceutic ของสภาเภสัชกรรม

วันที่ 7 Lab ceutic 2 มีสอบLab 2 รอบ ๆละ 6 ข้อ พร้อมเฉลย ช่วงที่รอสอบ มีหนังสือให้ซ้อมเปิดรอสอบ มีข้อสอบคำนวณให้ การสอบสอบเป็นฐานแบบข้อสอบแบบสภาเภสัชกรรม

วันที่ 8 มีสอบแลปกริ๊งข้อละ 3 นาที 4 รอบ 30 ข้อ พัก 5 ข้อ เหมือนสภาเภสัชกรรมทุกอย่าง มีอาจารย์ประจำทุกฐาน สอบรอบละ 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยน้องๆจะได้สอบรอบไหน ขึ้นกับรอบที่ลงเรียน

ห้ามย้ายรอบสอบ มีเฉลยแปะให้หน้าห้อง ขอดูผลคะแนนสอบได้ เตรียมพร้อมเพื่อน้องๆทุกคน...........................................ผ่าน OSPE กันนะคะ ***ส่วนน้องๆ ที่อ่อนคำนวณ และอ่อนเรื่อง Lab ceutic หรือ เปิดหนังสือ มีสอนเสริม ให้แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่นคอร์ส

 

-OSPE CEUTIC review สอนทวน CEUTIC LAB เรียน 9-17.00 น
-OSPE OPEN BOOK สอนทวนเปิดหนังสืออย่างเดียว เรียน 9-17.00 น
รายละเอียดสนใจ โทร 0863095623

 

** ตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด ผู้เรียนต้องเข้าครบทุกครั้งและครบทุกชั่วโมงที่นัดเรียน